Polityka prywatności  serwisu Opinieolekarzach.pl

 

I.  Zasady  podstawowe

Serwis Opinieolekarzach.pl ma charakter otwarty. Jedną z głównych usług serwisu jest możliwość publikowania i rozpowszechniania informacji oraz opinii o Lekarzach         i Placówkach Medycznych, w związku z czym dane ich są powszechnie dostępne dla wszelkich podmiotów korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

Firma LINEMED jako administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą  elektroniczną. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym Opinieolekarzach.pl.

 

II.  Przetwarzanie danych

Administrator danych przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń. 

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Opinieolekarzach.pl przechowywane i wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych oraz mogą  w niektórych przypadkach mogą być wykorzystane  dla celów dowodowych.

Opinieolekarzach.pl używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. 

Dane wymagane podczas rejestracji / zakładania konta:

Podczas   rejestracji / zakładania konta w serwisie Opinieolekarzach.pl  konieczne jest podanie następujących danych: nazwy użytkownika (loginu), adresu poczty elektronicznej (e-mail), hasła, roku urodzenia oraz płci.

Dane wymagane podczas logowania na konto:

Podczas logowania na konto w serwisie Opinieolekarzach.pl konieczne jest podanie następujących  danych: adresu poczty elektronicznej (E-mail) oraz hasła.

Hasła Użytkowników są przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Administrator danych nie ma do nich dostępu.

Dane ujawniane o Użytkowniku:

Opinie wystawiane przez Użytkownika niezarejestrowanego w serwisie podpisane są podanym przez niego, na stronie www w polu "Twoja nazwa", podpisem.

Opinie wystawiane przez Użytkownika zarejestrowanego podpisane są przez niego podpisem (loginem) podanym podczas rejestracji / zakładania konta. Żadne inne dane o użytkowniku nie są publicznie ujawniane.

 

III.  Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. 

Każdy  Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu do treści swoich danych, prawo ich aktualizacji oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Odmowa usunięcia danych ma miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

Administrator danych  zastrzega sobie prawo do udostępnienia zgromadzonych danych osobowych  na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów  prawa  organów państwowych lub osób  trzecich. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika. 

Poczta elektroniczna kierowana do administratora danych jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.

 

IV.  Odsyłacze do innych stron internetowych.

Administrator danych nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w serwisie Opinieolekarzach.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowują zamieszczone w Opinieolekarzach.pl odsyłacze.

 

V.  Informacje wysyłane do Użytkownika

Administrator danych  zastrzega sobie prawo wysyłania zarejestrowanym Użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w serwisie. Administrator danych  może także wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i  inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.

Strona chwilowo niedostępna...
Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w polityce cookies.x