Regulamin serwisu OpinieoLekarzach.pl

 

 I. Postanowienia ogólne

 

1. Serwis OpinieoLekarzach (zwany dalej „Serwisem”) prowadzony jest przez firmę Linemed, z siedzibą w 11-015 Olsztynek, Lichtajny 17A (Zwany dalej „Usługodawcą”)

2. Regulamin określa rodzaj i zakres usług oferowanych przez usługodawcę oraz zasady na jakich użytkownicy serwisu (zwani dalej „Użytkownikami”)  mogą korzystać z serwisu.

3. Serwis dostępny jest pod adresem internetowym www.opinieolekarzach.pl.

4. Głównym celem powstania serwisu jest możliwość znalezienia przez użytkowników najlepszych specjalistów lekarzy w danej dziedzinie medycznej. Zakres informacji o danym lekarzu dotyczy tylko i wyłącznie wykonywanej przez niego pracy zawodowej jako lekarza.   

5. Za pośrednictwem Serwisu OpinieoLekarzach Usługodawca świadczy następujące usługi 

( zwane dalej Usługami):

- umożliwia Użytkownikowi dodawanie własnych opinii, na temat lekarzy (zwanych dalej "Lekarzami") i placówek zdrowia (zwanych dalej "Placówkami”) wpisanymi w bazie Serwisu,

- umożliwia wpisanie nowego Lekarza nie znajdującego się w bazie serwisu i ocenienie go,

- umożliwia wpisanie nowej Placówki nie znajdującej się w bazie Serwisu i ocenienie jej,

- umożliwia wyszukanie  Lekarza bądź Placówki według wybranych kryteriów wyszukiwania np. województw, miast, specjalizacji, a także czytanie opinii wystawionych przez innych użytkowników,

- umożliwia znalezienie przydatnych informacji na temat zdrowia, które zamieszczone są  w postaci artykułów.

6. Opinie oraz informacje o Lekarzach i Placówkach publikowane są w formie rankingów, w których miejsce na liście zależy od otrzymanych opinii.

7. Korzystanie z usług Serwisu jest nieodpłatne.

 

 II. Zasady korzystania z serwisu OpinieoLekarzach.pl

 

1. Wymaganiem technicznym korzystania z Serwisu jest dostęp do sieci internet.

2. Każdy Użytkownik może wystawiać opinie Lekarzom oraz Placówkom Zdrowia oraz zapoznawać się z informacjami i opiniami wystawionymi przez innych Użytkowników bez konieczności dokonania rejestracji w ramach Serwisu.

3. Wszystkie opinie i informacje o Lekarzach oraz Placówkach muszą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej tych osób oraz podmiotów oraz opierać się wyłącznie na osobistych doświadczeniach Użytkownika.

4. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane  lub opinie są prawdziwe oraz, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego.

5. Niedozwolone jest stosowanie przezwisk, używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych oraz obraźliwych.

6. Niedozwolone jest umieszczanie treści odnoszących się do sfery prywatnej i rodzinnej Lekarzy, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, a także umieszczanie treści nawołujących do nienawiści lub zachęcających do popełnienia przestępstwa.

7. Niedozwolone jest zamieszczanie opinii zmierzających do bezpodstawnego i sztucznego zaniżenia bądź zawyżenia wiarygodności Lekarza lub Placówki, a także opinii, które w inny sposób świadomie wprowadzają w błąd.

8. Niedozwolone jest zamieszczanie przez Użytkowników treści reklamowych, bądź innych materiałów lub ogłoszeń o charakterze komercyjnym.

9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Serwisie OpinieoLekarzach, a także ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniem w Serwisie.

10. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie opinii w Serwisie oraz na nieodpłatne korzystanie, publikowanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie przez Serwis  jego wypowiedzi.

11. Każda opinia podlega weryfikacji. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania opinii lub usunąć ją w całości lub części bez powiadomienia Użytkownika, jeżeli naruszają one zasady niniejszego regulaminu.

12. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Serwisu.

13. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa korzystania z Serwisu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu. W takim wypadku Użytkownik pozbawiony prawa do korzystania z serwisu nie może dokonać kolejnej rejestracji bez zgody Usługodawcy.

 

 III. Odpowiedzialność Usługodawcy

 

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i informacje zamieszczone przez Użytkowników w Serwisie, a także za wszelkie szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

- usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub niezaktualizowanych,

- usługodawca nie odpowiada za informacje umieszczone w Serwisie, które są nieprawdziwe lub niezgodne z prawem,

- usługodawca nie odpowiada za szkody pośrednie i bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom, Lekarzom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania, spowodowane zawartością treści i innych informacji zamieszczanych  w serwisie przez Użytkowników,

- usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w następstwie zakłóceń lub niedostępności Serwisu, które nastąpiły wskutek zdarzeń niezależnych od Usługodawcy,

- usługodawca nie odpowiada za działalność Serwisów internetowych należących do osób trzecich połączonych z Serwisem OpinieoLekarzach poprzez  np. odesłania internetowe,

2. Usługodawca nie pośredniczy w rozwiązywaniu jakichkolwiek sporów pomiędzy Lekarzami, a Użytkownikami Serwisu.

3. Wszelkie  zastrzeżenia co do działalności Serwisu, uwagi, sugestie oraz błędy Użytkownik może zgłaszać na adres mailowy podany w zakładce „Kontakt”.

4. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Możliwe jest to poprzez wysłanie informacji na adres mailowy podany w zakładce "Kontakt".

5. Każdej osobie, przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, a w szczególności prawo wynikające z art 32 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

IV. Postanowienia końcowe

  

1. Podczas korzystania z Serwisu Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania zasad i postanowień niniejszego regulaminu.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji usług, zmiany sposobu działania Serwisu,  a także do zaprzestania działalności lub przeniesienia praw do Serwisu w każdym czasie.

3.Usługodawca  zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie.

4. W sprawach nieuregulowanych  w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Strona chwilowo niedostępna...
Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w polityce cookies.x